• Domov
  • Upravna izvršba za izpolnitev denarne obveznosti v zvezi z odločbo o odmeri KP

Občina članica nas je obvestila, da ima precej terjatev do dolžnikov, ki občini dolgujejo na podlagi dokončnih (pravnomočnih) odločb o odmeri komunalnega prispevka, nekatere terjatve iz teh odločb so tudi že zastarale. Občine članice smo zaprosili za odgovore na nekaj vprašanj v zvezi s to problematiko, in sicer:

  1. Ali pričnete s postopkom upravne izvršbe s sklepom, ki ga izda občinska uprava, oziroma ali obveznosti izterjate kar na podlagi samih odločb o odmeri komunalnega prispevka, opremljenih s klavzulama pravnomočnosti in izvršljivosti?
  2. Ali predloge izvršbe vlagate preko portala E-carina?
  3. Ali obveznosti iz odločb o odmeri komunalnega prispevka, ki so zastarale odpišete?
  4. Kdaj štejete, da je zadeva zastarala, ali 10 let od pravnomočnosti (dokončnosti) odločbe o komunalnem prispevku ali 10 let od pravnomočnosti (dokončnosti) sklepa o dovolitvi izvršbe?
  5. Ali občine nasploh zastarane obveznosti do dolžnikov odpisujete?

Zbrane odgovore občin članic do 25. aprila 2018 lahko najdete tukaj.