• Domov
  • Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Objavljen je bil dopolnjen osnutek Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebini odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki jo na podlagi 154., 216., 217. in 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) sprejme Vlada Republike Slovenije.

Besedilo osnutka Uredbe in obrazložitev.

Uredba je že bila v javni obravnavi v obdobju od 20. 6. 2018 do 23. 7. 2018 in je dopolnjena na podlagi prejetih pripomb in predlogov. Obveščamo vas tudi, da eni izmed pomembnejših pripomb občin, da se namesto bruto tlorisne površine objekta upošteva neto tlorisna površina objekta ni bilo mogoče ugoditi. Ministrstvo pojasnjuje, da namreč uveljavljeni predpisi s področja graditve objektov določajo, da se v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja določi podatek o bruto tlorisni površini objekta in nič več podatek o neto tlorisni površini objekta.

Pripombe na Uredbo nam lahko posredujete do ponedeljka, 10.9.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: