• Domov
  • Vračilo komunalnega prispevka

Na Skupnost občin Slovenije s je obrnila občina članica s prošnjo za pridobitev povratne informacije s strani občin članic SOS.

Na občini so se srečali s primerom, kjer so investitorju obračunali komunalni prispevek in je ta bil plačan. Naknadno je investitor izrazil željo po izgradnji komunalne infrastrukture in bi želel skleniti pogodbo o opremljanju in seveda vrnitev komunalnega prispevka. V vseh dosedanjih primerih je občina najprej sklenila pogodbo o opremljanju in s tem stranko oprostila plačila komunalnega prispevka. Posledično ni bilo denarnega toka. Občino članico je zanimalo, ali se je že kakšna občina srečala s podobnim zaporedjem dogodkov?

Skupnost občin Slovenije je v skladu s pobudo občine članice po pridobitvi povratne informacije s strani članstva SOS, med njim izvedla povpraševanje. Odgovore občin smo zbirali do 8.8.2018. Tukaj lahko najdete prejete odgovore na povpraševanje.

Za mnenje smo povprašali tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je podalo odgovor, dostopen tukaj.