• Domov
  • EMAS predstavitev za lokalne skupnosti

Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja sistem EMAS (sistem okoljskega upravljanja in revidiranja), instrument za podjetja in druge organizacije, da ocenijo in zmanjšajo svoje vplive na okolje.
To orodje je razvila Evropska komisija in ga prostovoljno izvajajo organizacije. Morda ste že naredili korak oz. o njem razmišljate.

Tu lahko dostopate do več informacij: http://ec.europa.eu/environment/emas/register. V Sloveniji registracijo opravlja Agencija za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/.

Radi bi povečali število slovenskih organizacij, ki so nosilke znaka EMAS in prosim za vašo podporo tudi s posredovanjem informacij.

EMAS lahko prispeva k doseganju nacionalnih in lokalnih okoljskih ciljev. Istočasno pa ne zahteva visoke udeležbe javnih organov, ker gre za prostovoljni sistem. Organizacije, ki imajo EMAS, se zavezujejo, da bodo izboljšale svojo okoljsko učinkovitost in zmanjšale onesnaženje. Dokazati morajo skladnost z zakonodajo, pregledno poročati o svojih vplivih na okolje in sodelovati z javnimi organi.

Evropska komisija je izvedla študijo o najboljših praksah, ki lahko koristijo tako organom kot organizacijam: http://ec.europa.eu/environment/emas/emasperformers_en.htm.

EMAS predstavitev za lokalne skupnosti


Nazadnje posodobljeno: