• Domov
  • Nov osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo nov Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostemDopolnjen osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem se od osnutka, ki je bil dan v javno obravnavo od 28. 5. do 28. 6. 2018, razlikuje predvsem:

  • glede uporabe uredbe od 200 m3 (prej 50 m3),
  • da so določene dolžine in širine požarnih sektorjev ter razmikov med njimi, površine požarnih polj in razmiki med njimi, razmiki med odpadki in stavbami ter odmiki odpadkov od meje skladišča, do katere je z zunanje strani prost dostop (prej: z uporabo grafov). V zvezi z razmiki in odmiki je treba upoštevati, da se lahko nadomestijo s požarnim zidom,
  • da so podrobneje urejene obveznosti zbiranja in zadržanja gasilne vode,
  • da je podrobneje urejeno ravnanje z gasilno vodo,
  • da je podrobneje opredeljena vloga, pristojnosti in odgovornosti pooblaščenih inženirjev s področja požarne varnosti.

Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte do torka, 18. septembra 2018, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.