• Domov
  • Pojasnila MOP – izdajanje potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij na območju državnih prostorskih aktov

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja izdaja pojasnila za izvajanje Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v zvezi z izdajanjem potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za zemljišča, ki se nahajajo znotraj območij veljavnih državnih prostorskih aktov (v nadaljevanju: DPA), s katerimi dodatno pojasnjuje relacijo med državnimi in občinskimi prostorskimi akti, posledice, ki jih ima sprejem DPA na občinske prostorske akte, ter vpliv na izdajanje potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za taka zemljišča.

Pojasnila MOP.


Nazadnje posodobljeno: