• Domov
  • Vabilo medijem na posvet Financiranje slovenskih občin

Skupnost občin Slovenije in Državni svet vas v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, vabimo na posvet “Financiranje slovenskih občin”, ki bo 24. septembra 2018 ob 9.30

v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. 

Sistem financiranja občin predstavlja ključen element, ki omogoča, spodbuja ali zamejuje lokalni razvoj v najširšem smislu. Z njim je tesno povezana kvaliteta življenja občank in občanov, saj razpoložljive finance za občine določajo kvaliteto in obseg lokalnih storitev. Prav zato je izjemnega pomena, kakšen je sistem financiranja občin in kakšna je višina finančnih sredstev, ki jih občine za izvajanje številnih pristojnosti imajo.

Ob začetku novega vladnega mandata želimo predstaviti dosedanje ugotovitve, poglede ter izkušnje županj in županov ter državnih svetnic in svetnikov ter na ta način začeti novo razpravo med lokalno in državno ravnjo o nujnosti ureditve sistema financiranja občin tako, da bo ta podpiral izvajanje pristojnosti občin.

Posveta se bodo udeležili minister za javno upravo Rudi Medved in vodja Službe za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar ter vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti na Ministrstvu za finance mag. Rajko Puš.

Program dogodka lahko najdete tukaj.

Novinarjem, ki že imajo veljavno akreditacijo za poslopje Državnega zbora, se na dogodek ni potrebno prijavljati. Tiste, ki akreditacije nimajo pa vljudno naprošamo, da se na dogodek prijavijo tukaj.