• Domov
  • Delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin (gradivo za strokovno obravnavo, ZKN-dopis) in ga poslala v širšo strokovno obravnavo.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis določil vrste podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb), državni meji Republike Slovenije in prostorskih enotah v Republiki Sloveniji, evidence, v katerih se vodijo ti podatki (kataster nepremičnin, evidenca državne meje in register prostorskih enot), vodenje teh podatkov – postopke za vpis novih in spremenjenih podatkov, ter način izkazovanja in izdajanja podatkov iz teh evidenc.

Besedilo – delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin, 16.10.2018.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 8. novembra 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da bomo usklajene lahko pravočasno posredovali na GURS.

Prav tako vas obveščamo, da zaradi povezanosti priprave zakona in procesov evidentiranja nepremičnin, bo najkasneje v ponedeljek 22. oktobra 2018