• Domov
  • Evalvacija programa ukrepov za Rome

V sredo, 24. oktobra so se v prostorih SOS sestali predstavnice in predstavniki občin z romsko skupnostjo ter nekateri člani in članice Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS. Na sestanku je predstavnik Mirovnega inštituta, ki je s strani Urada Vlade RS za narodnosti pooblaščen za  prvo letno evalvacijo uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021 opravil kratke strukturirane pogovore s prisotnimi glede  uresničevanja programskih ukrepov. Prisotni so bili zelo kritični do programa ukrepov, saj se ta po mnenju večine tako niti ne bi smel imenovati. Kritični so bili do dejstva, da so v programi zapisani ukrepi, ki se ponavljajo že leta, učinkov pa ni. Zato so ponovno ponovili, da je nujno, da se država odloči, ali želi na področju integracije romske skupnosti napredek, spremembe. Temu pa mora prilagoditi ukrepe, ki so lahko specifični in časovno omejeni. Brez tega sprememb pač ne bo. Skupnost občin Slovenije bo tako na pristojne državne organe še naprej pritiskala z zahtevami po drugačnem in konkretne delovanju in uresničevanju zavez in ne samo ponavljanju rešitev, ki ne prinašajo potrebnih sprememb.