• Domov
  • Na tretjem sestanku o financiranju občin brez dogovora

Ljubljana, 19.10.2018 – v prostorih Ministrstva za finance je potekal tretji sestanek glede financiranja občin v letih 2019 in 2020, tudi tokrat z ministrom za finance dr. Andrejem Bertoncljem in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. S strani Skupnosti občin Slovenije so lokalne skupnosti zastopali predsednik Branko Ledinek, Marjan Kardinar, podpredsednik sekcije in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka.

Namen sestanka je bil zbližanje stališč in sklenitev dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Vladna pogajalska stran je predlagala povprečnino za leto 2019 v višini 570€. Pri tem so poudarili, da so se s tem predlogom zelo približali občinam, saj razumejo obseg nalog in obveznosti, ki jih te opravljajo. Veljavni ZIPRS1819 namreč določa povprečnino za proračunsko leto 2019 v višini 558,00 eurov, Vlada RS pa mora spoštovati tudi fiskalno pravilo in ostale zaveze vlade. Združenja pa so sicer predstavila svoj predlog dogovora o povprečnini in sicer za leto 2019 v višini 575,44€.

Ker ni bil dosežen dogovor, se bodo pogovori nadaljevali v prihodnjem tednu.

 

 


Nazadnje posodobljeno: