• Domov
  • NUJNO – OCENA FINANČNIH POSLEDIC – osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Na sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je potekal konec julija, smo obravnavali pripombe na osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, na podlagi tega je ministrstvo pripravilo novo verzijo dokumenta.

Skupnost občin Slovenije je sicer na sestanku in v posredovanih pripombah že zavzela stališče, da ne bo pristala na spremembe zakonodaje, če občinam za finančne učinke ne bo zagotovljenih dodatnih sredstev. Ministrstvo za okolje in prostor pričakuje, da reprezentativne asociacije opravijo finančno oceno učinkov med svojim članstvom. 

Zato naprošamo vse občine članice SOS za posredovanje finančne ocene stroškov za vlaganja in prilagoditve v infrastrukturo – določila uredbe se nanašajo na infrastrukturne investicije pri izvajalcu javne službe in na občinske zbirne centre. 

Oceno pošljite na barbara.horvat@skupnostobcin.si – do ponedeljka, 8.10.2018.


Nazadnje posodobljeno: