• Domov
  • Osnutek predloga Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev

Obveščamo vas, da je na državnem portalu Republike Slovenije eUprava, v rubriki eDemokracija, objavljen osnutek predloga Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev.

Predlog uredbe opredeljuje seznam bistvenih storitev po naslednjih področjih oziroma podpodročjih:
– energija (podpodročja: elektrika, nafta, plin),
– digitalna infrastruktura,
– oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
– zdravstvo,
– promet (podpodročja: zračni, železniški, vodni in cestni promet),
– bančništvo,
– infrastruktura finančnega trga,
– preskrba s hrano in
– varstvo okolja.
V seznam bistvenih storitev so vključene storitve, ki jih štejemo za bistvene za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter se v Republiki Sloveniji tudi dejansko zagotavljajo.

Morebitne pripombe in predloge lahko podate skladno z navodili na portalu eUprava, oziroma do vključno 26. oktobra 2018, na elektronski naslov info@skupnostobcin.si. Hkrati vas prosimo, da o javni obravnavi osnutka uredbe obvestite vaše GJS iz prej naštetih področij.


Nazadnje posodobljeno: