• Domov
  • Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravljavcih nekaterih pokopališč ni bila prevzeta na predpisan način in ni bilo zagotovljeno predpisano ravnanje s temi odpadki. Ti interventni ukrepi se izvedejo zaradi odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja ter zaradi doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.

Besedilo predloga zakona prilagamo tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek nam lahko posredujete do ČETRTKA, 25. oktobra 2018, na e-naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: