• Domov
  • Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v javno obravnavo posredovalo Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij (priloga), v skladu s 33. členom Zakona o socialnem podjetništvu.

S predlogom podzakonskega akta želi ministrstvo podrobneje opredeliti načine spremljanja poslovanja socialnih podjetij in izpolnjevanja pogojev za pridobitev oziroma ohranitev statusa socialnega podjetja, določiti podrobnejšo vsebino vloge za registracijo statusa socialnega podjetja, dokazil in poročil o začetku poslovanja dejavnosti in zagotavljanju družbenih učinkov socialnega podjetja ter pogoje na podlagi katerih so socialna podjetja upravičena do spodbud iz posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva ter pogoje na podlagi katerih so socialna podjetja upravičena do posebnih spodbud iz Zakona o socialnem podjetništvu.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete do 23.11.2018 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.