• Domov
  • Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih

V Državni zbor je bil po nujnem postopku vložen v obravnavo vladni Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Sprejem zakona v mesecu novembru 2018 ocenjuje Vlada kot nujen, da se od 1. januarja 2019 dalje prepreči poslabšanje socialnega stanja upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in se ohrani meja njihove socialne varnosti. S predlogom se želi ohraniti osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 EUR.

Besedilo Predloga zakona prilagamo tukaj.

Prosimo vas, da nam vaše mnenje k Predlogu posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 25.10.2018.