• Domov
  • ALPE – JADRAN, ŠTIRI DESETLETJA

Delovna skupnost Alpe-Jadran (DS-AJ) je bila ustanovljena 22. novembra 1978 v Benetkah. Ustanovne članice so bile: Bavarska, Furlanija-Julijska krajina, avstrijska Koroška, Hrvaška, Gornja Avstrija, Salzburg (aktivna opazovalka), Slovenija, avstrijska Štajerska in Veneto.

S podpisom Skupne izjave predsednikov regionalnih vlad, Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, so se prijateljski odnosi med mejnimi regijami spremenili v organizacijo z jasno določenimi nalogami in cilji.

Članice delovne skupnosti so se združile na točki evropske integracije. Dežele, regije in republike s podpisom Skupne izjave niso le uradno potrdile nastanka Delovne skupnosti, temveč so naredile pomemben korak v smeri skupne prihodnosti Evrope.

Delovna skupnost Alpe-Jadran je od ustanovitve dalje postopoma spreminjala svoje značilnosti. Zaradi širitve EU so se množila področja delovanja, ob tem pa se je spreminjalo tudi število članic. Z izstopom nekaterih članic in vstopom še zadnje članice, Republike Hrvaške v EU, je osnovno vsebinsko in organizacijsko delovanje DS-AJ nekako zaključilo svoje poslanstvo. S tem se je odprla potreba po zgraditvi bolj fleksibilnega okvirja in novih vsebinah z učinkovitimi idejami in produktivnim sodelovanjem.

Pričel se je pripravljati novi sporazum DS-AJ, ki ni predvideval članstva posameznih držav, ampak članstvo dežel, regij, združenj občin, mest, občin in pravnih oseb. Na tej podlagi sta Republiki Slovenija in Hrvaška, kot državi zaključili članstvo v DS-AJ.

V Republiki Sloveniji ni regij, ki bi lahko na enakem upravno organizacijskem nivoju sodelovale z drugimi deželami in regijami, zato je MZZ k sodelovanju povabil Skupnost Občin Slovenije (SOS), Združenje občin Slovenije (ZOS) in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Aktivno vlogo v procesu reorganizacije in za članstvo je sprejela le Skupnost občin Slovenije (odločitev za članstvo v DS-AJ je SOS sprejela na seji 21.05.2013). SOS ima skladno z Zakonom o lokalni samoupravi status reprezentativnosti in pravno podlago, da lahko sodeluje z lokalnimi skupnostmi drugih držav in mednarodnimi organizacijami, zato bi lahko od Republike Slovenije prevzela kontinuirano nasledstvo.

Po zaključeni reorganizaciji DS-AJ bi tako lahko Skupnost občin Slovenije in preko nje lokalne skupnosti, postale kredibilen partner v okviru DS-AJ, z omejenim sodelovanjem vlade Republike Slovenije (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za izobraževanje, Ministrstva za znanost kulturo in šport, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za infrastrukturo in prostor), predvsem na področju svetovanja in strokovni pomoči pri organizaciji večjih in zahtevnejših projektov.

Iz sosednje Hrvaške so se za članstvo odločile njihove pokrajnine in sicer vse obmejne s Slovenijo, Istra, Primorsko-Goranska, Krapinsko-Zagorska, Koprivničko-Križevačka, Međimurska in Varaždinska, ki predseduje novi Zvezi Alpe – Jadran.

Zveza Alpe-Jadran je bila ustanovljena 22. novembra 2013 v Celovcu na pobudo guvernerja Koroške dr. Petra Kaiserja. Predstavlja povsem novo, dinamično, prožno in mrežno strukturo za projektno usmerjeno sodelovanje na območju Alpe-Jadran.

Sodelovanje v okviru Alpe-Jadranskega zavezništva je odprto za javne organe, zasebne organizacije in nevladne organizacije. Namen nove mreže je odpraviti vrzel med obstoječimi nadnacionalnimi področji sodelovanja, kot so programska območja alpskega, donavskega in jadransko-jonskega programa . Osnovni cilj zavezništva Alpe-Jadran je celovita in učinkovita uporaba nadnacionalnih programov EU v korist svojih članov.

Konkretno projektno usmerjeno sodelovanje izvajajo tako imenovane Tematske koordinacijske točke (TCP), ki se ukvarjajo s temami: kmetijstvo in etnična dediščina, kultura, gospodarstvo, energija in okolje, enake možnosti, Evropa, zdravstveno varstvo, vključenost, mobilnost, šport in turizem. Slednji, turizem je v koordinacijo zaupan Sloveniji.

Vse članice so vzpostavile kontaktne točke, da bi bili v pomoč zainteresiranim deležnikom. Kontaktna točka Koroške služi tudi kot generalni sekretariat Zveze Alpe -Jadran, ki mu predseduje Radimir Čačić, župan Varaždina. Svet Zveze Alpe-Jadran sestavljajo delegati s politične ravni. Sestane se dvakrat letno in je odgovoren za temeljne odločitve in usmeritve.

DOGODKI V LUČI 40. OBLETNICE

10.10.18 / DELAVNICA V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST

V okviru letošnjega Evropskega tedna regij in mest (EWRC) je Varaždinska županija 10. oktobra 2018 v Bruslju organizirala delavnico “Medregionalne organizacije – platforma za krepitev regionalnega razvoja”. Organizirana je bila v sodelovanju s hrvaškim poslancem Ivanom Jakovčićem iz Istrske županije. Skupaj s sedanjim predsednikom Sveta Alpe-Jadrana, županom Varaždinske županije Radimirjem Čačićem, so politični predstavniki članov AAA razpravljali o dodani vrednosti zadnjih 40 let medregionalnega sodelovanja na območju Alpe-Jadran in vplivu medregionalnih organizacij na kohezijsko politiko na splošno. Več o dogodku: http://www.alps-adriatic-alliance.org/ewrc-aaa-event-at-the-european-parliament/ in https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/93_en

15.11.18 / OB JUBILEJU TUDI RAZSTAVA SLOVENSKEGA FOTOGRAFA V CELOVCU

Na fotografiji od leve: Thomas Pseiner, Generalni sekretar AAA, Peter Kaiser, deželni glavar Koroške, Zdravko Haderlap, Fotograf Andrej Blatnik in Willi Osina

Na letošnjem svečanem obeleženju jubileja, 15. novembra, v palači Koroške deželne vlade, je Slovenija prisotna z razstavo fotografij slovenskega fotografa Andreja Blatnika. Predstavlja serijo šestnajstih fotografij, formata 100 x 100 centimetrov, ki je nastala v zadnjih desetih letih v raznih delih Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije (več na spletni strani www.ttlimages.si).

20.11.18 / OSREDNJA SLOVESNOST OB ŠTIRIDESET-LETNICI V VARAŽDINU

Osrednja slovesnost bo potekala 20. novembra v Varaždinu. Iz Slovenije se je bo udeležil predsednik Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek. Na mednarodni konferenci bodo predstavljeni izbrani projekti financirani iz skupnega proračuna ter osnutek nove strategije Zveze Alpe-Jadran, ki polaga temelje novemu sodelovanju sosednjih držav, regij, mest in občin, predvsem pa ljudi, ki živijo med Alpami in Jadranom v sožitju, ne glede na takšne in drugačne meje med seboj. Povezanost ljudi, medsebojno razumevanje in spoštovanje zagotavlja mir in sožitje v regiji in Zveza Alpe – Jadran si prizadeva to čim bolj podpirati.

Več o osrednjem dogodku (https://skupnostobcin.si/novica/seja-upravnega-odbora-v-luci-40-letnice-zveze-alpe-jadran/)