• Domov
  • Konstitutivna seja občinskega sveta

Dne 21. 11. 2018 je v Mariboru potekal strokovni posvet za direktorje občinskih uprav na temo konstitutivne seje občinskega sveta. Predstavniki Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo so na posvetu udeležence seznanili o sklicu in izvedbi prve konstitutivne seje novoizvoljenih občinskih svetov in začetek opravljanja funkcije novoizvoljenega župana, o nezdružljivosti funkcij določenih v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in o pravicah funkcionarjev po prenehanju mandata.

Gradivo iz posveta:

In dodatna pojasnila:

Redne lokalne volitve 2018 – strokovna pomoč pri sklicu in izvedbi konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta