• Domov
  • Osnutek Programa razdelitev sredstev Sklada za podnebne spremembe

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

Objavljena je tudi priloga!, v kateri je na 46 straneh pripravljen osnutek Programa razdelitev sredstev Sklada za podnebne spremembe po namenih in ukrepih za 2018 in 2019.

Sredstva Sklada za podnebne imajo specifičen namen prispevati k blaženju (tj. zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih sprememb).

Program za leto 2019 je zastavljen tako, da so obrazloženi le novi ali posodobljeni ukrepi po upravičenih namenih porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, saj so ukrepi že obrazloženi in ovrednoteni v programih porabe sredstev sklada iz prejšnjih let.

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na SOS, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do petka, 23. novembra, saj je rok za oddajo pripomb na MOP že v ponedeljek, 26. novembra 2018, na e-naslov: gp.mop@gov.si, kamor jih seveda lahko tudi neposredno pošljete.


Nazadnje posodobljeno: