• Domov
  • Osnutek Strategije kulturne dediščine

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli osnutek Strategije kulturne dediščine, ki je sicer v medresorskem usklajevanju. Strategijo so pripravili na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.

Akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2019–2021 bodo izdelali po sprejetju strategije. Prosijo tudi za predloge ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za celostno ohranjanje dediščine. Zato so strategiji priložili obrazec za opis posameznih ukrepov. Vabimo vas, da vanj vpišete svoje predloge aktivnosti, s katerimi bi lahko prispevali k uresničevanju ciljev strategije kot celote ali na enega od njenih stebrov: družba, razvoj in znanje.

Dokumenti:

osnutek Strategije kulturne dediščine

obrazec: akcijski načrt

Vaše mnenje in morebiten opis aktivnosti prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 3.12.2018.