• Domov
  • Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev. Priporočila so pripravljena z namenom, da občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten način. Pri tem je treba poudariti, da mora občina za izvajanje lokacijskih preveritev LP izpolniti dva predhodna pogoja in sicer, da ima zaposlenega ali na drug način zagotovljenega občinskega urbanista, ter da ima sprejet odlok, s katerim je določena višina nadomestila stroškov, ki jih občina zaračuna investitorju za postopek lokacijske preveritve. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi (132. člen ZUreP-2).

Dopis in Priporočila.