• Domov
  • Svetovalna mreža dostopnosti

V mesecu oktobru se je zaključil projekt “Svetovalna mreža dostopnosti” v katerem je sodelovalo pet občin, Ajdovščina, Škofja Loka, Nova Gorica, Kočevje in Postojna, Zavod Dostop, Zveza slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica.

Glavni cilj projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor je bil predstaviti občinam in svetovalcem javnih površin taktilne oznake za slepe in slabovidne, saj načrtovanje slednjih ni tako preprosto. S projektom so želeli tudi spodbuditi občine h gradnji javnih površin, ki bodo dostopne tudi funkcionalno oviranim

Med aktivnostmi, ki jih Zavod DOSTOP redno izvaja na občinah so npr.:

  • pregledi aktualnih izvedbenih in idejnih projektov in svetovanje v zvezi z izboljšanjem dostopnosti za vse (načrtovanje taktilnih oznak, umestitve kolesarskih poti tako, da se ne poslabšuje razmer za pešce, ukrepi za odstranjevanje ovir za gibalno ovirane in slabovidne itd.),
  • izobraževalne delavnice  (osnovna delavnica – kaj lahko storijo zaposleni na občinskih upravah za izboljšanje dostopnosti, strokovna delavnica v zvezi z uvajanjem rešitev dostopnosti za slepe in slabovidne itd.),
  • pregledi stavb občinske uprave in drugih javnih stavb s predlogi ukrepov za izboljšanje dostopnosti informacij in orientacije v teh ustanovah…
  • izdelava smernic za zagotavljanje dostopnosti zunanjih površin v skladu z gradbenim zakonom in strateških načrtov dostopnosti

Več informacij v zvezi s tem dobite na telefonski številki 031 803 343 ali na naslovu info@dostop.org oz. na spletni strani www.dostop.org. Več o izvedenem projektu na tej povezavi: Projekt SVETOVALNA MREŽA DOSTOPNOSTI.


Nazadnje posodobljeno: