• Domov
  • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev

S strani MOP smo prejeli Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

V obstoječi Uredbi so za namen obračunavanja okoljske dajatve tudi prenosne baterije in akumulatorji opredeljeni kot EEO, s predlagano uredbo pa so ločeni in ustrezno opredeljeni skladno s predpisoma o OEEO in o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Z navedenima predpisoma je poenotena tudi opredelitev proizvajalca, izpuščena pa je opredelitev »pridobitelja. Skladno s predpisom o OEEO je med zavezance vključen pooblaščeni zastopnik proizvajalca EEO, ki nima sedeža v RS in ga je ta proizvajalec s pogodbo pooblastil za izpolnjevanje njegovih obveznosti v skladu z zahtevami predpisa o OEEO.

Poenoteni so postopki prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve, uveljavljena je uporaba predlog na spletni strani pristojnega organa (namesto v obliki prilog predpisa), dejanskemu stanju ustrezno je opredeljen pristojni organ. Novelirana je Priloga 1, ki določa število enot obremenitve za razrede EEO ter prenosne baterije in akumulatorje.

Vljudno vas prosimo, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 5.12.2018 posredujete vaše predloge in pripombe.