• Domov
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov je možno preko spletnega pregledovalnika »Atlas UWWTD«.
Uporabniško ime: aglo2018
Geslo: aglo2018

Rok za oddajo pripomb na predlog uredbe je 5.12.2018, pripombe zbiramo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.