• Domov
  • Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Uredbo o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, s katero se obstoječa vrsta embalaže razdeli v dve postavki.

Skladno s 3. členom uredbe so kot embalaža obravnavani tudi sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla, nagrobna sveča pa se šteje za embalirano blago.

Med nagrobne sveče štejemo tudi elektronske nagrobne sveče, ki so po sestavi podobne klasičnim nagrobnim svečam (kovinski ali plastični pokrov, plastično ali stekleno ohišje,…). Bistvena razlika je, da odpadna sveča, ki je nastala iz klasične (parafinske) nagrobne sveče zaradi stopljenega/izgorelega vložka ohrani le del mase, ki jo je imela ob dajanju na trg, medtem ko je masa elektronske odpadne nagrobne sveče praktično enaka masi elektronske nagrobne sveče v trenutko , ko je bila dana na trg. Zato se v točki C priloge 1 med vrste embalaže doda nova postavka in sicer: »sestavni deli elektronskih nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla ter elektronskega vezja«.

S predlagano Uredbo bo v skupni količini sveč danih na trg v RS natančneje določen delež elektronskih nagrobnih sveč, ki pomembno vpliva na maso nastalih odpadnih nagrobnih sveč.

Uredbo lahko pregledate tukaj. Vljudno vas prosimo, da nem vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do vključno 6.12.2018.