• Domov
  • Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s podzakonskima aktoma, katerih glavni namen je:

  • črtanje določb zakona, ki veljajo neposredno iz Uredbe EU 2016/424 o žičniških napravah,
  • ukinitev veljavnosti Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb,
  • prenos pristojnosti izdaje odločb, s katerimi se določi organe za ugotavljanje skladnosti iz MGRT na MZI,
  • ukinitev zahteve za imenovanja namestnika vodje obratovanja,
  • možnost izvedbe delnega strokovno tehničnega pregleda,
  • spremembo periodike veljavnosti dovoljenj za obratovanje žičniških naprav,
  • da naloge vodje obratovanja vlečnic, na smučišču z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno vrvjo, lahko opravlja strojnik vlečnice,
  • pravno podlago za sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav s strani države in/ali občine (12. člen).

Celoten predlog zakona se nahaja na TUKAJ. 

Prosimo vas, da  do 4. januarja 2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete predloge in pripombe za spremembe.