• Domov
  • Sestanek Partnerstva Turizem 4.0

V ponedeljek, 10.12.2018 je na TGZS potekalo srečanje v okviru Partnerstva za Turizem 4.0, katerega član je tudi Skupnost občin Slovenije. Partnerstvo sestavljajo različni deležniki, ki delujejo na področju turizma, od občin, ministrstev, do podjetij, univerz in posameznikov. Poslanstvo Partnerstva za turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju ter ustvariti nov format dinamičnega in sodelovalnega ekosistema, v katerem turizem postavlja v središče lokalno skupnost, ki sobiva v interakciji s turisti, turističnimi ponudniki in državo. Vsak se lahko neobvezujoče pridruži preko elektronskega obrazca, ali zgolj posreduje idejo oz. praktičen problem, pri katerem lahko parterstvo pomaga preko obrazca za zbiranje predlogov.

Prvi del srečanja je bil posvečen sestanku raziskovalne skupine v sklopu raziskovalnega projekta Turizem 4.0, ki v Sloveniji orje ledino na področju turizma. Prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni. V projektu so združili moči Fakulteta za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru in raziskovalna skupina podjetja Arctur d.o.o., ki konzorcij tudi vodi. SOS, ki v razpisu ni mogel sodelovati kot polnopravni član, je v vlogi pridruženega člana.

V sklopu projekta ravno poteka raziskava v kateri bodo popisane potrebe in izzivi vseh prej omenjenih deležnikov in izdelani predlogi kako naj tak ekosistem zaživi. Osrednji cilj projekta je razvoj platforme Turizem 4.0 kot nove oblike dinamičnega sistema sodelovanja med vsemi deležniki v turizmu, ki s podporo tehnologij Industrije 4.0 pospešuje in sistematizira nastanek nove generacije turističnih aplikacij, storitev in procesov, ki temeljijo na resničnih potrebah in željah turistov.

V nadaljevanju srečanja se je sestala še razširjena ekipa partnerstva, ki je skupaj s Turistično gostinsko zbornica Slovenije, nosilko strateško razvojno inovacijskega partnerstva trajnostni turizem (SRIPT) pripravila projektni predlog za razpis “DEMO Piloti II 2018”. V okviru le-tega bodo turistični ponudniki in visoko tehnološka podjetja soustvarjali projekt razvojno demonstracijske narave, kjer bodo izsledki znanstvenih raziskav dodelani do perfekcije in implementirani v resnično poslovno okolje.

V sklopu partnerstva se odvija še vrsta drugih aktivnosti, kot je ravnokar oddana projektna prijava na razpis programa Interreg Alpe pri katerem konzorcij vodi Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani in poleg drugih slovenskih partnerjev sodelujejo še partnerji iz 5. drugih držav v Alpah. V pripravi je nov dogodek, ki bo na povsem nov način združil vse deležnike v turizmu. Snovalci turizma 4.0 v občinah vidijo zelo pomembno vlogo.

Ravno zato, da bi spoznali pripravljenost deležnikov in njihove težave, bo od 10. 1. 2019 dalje potekala anketa z vsemi akterji na turističnem področju. Rezultati bodo pomagali razumeti kje in kakšno pomoč potrebujejo občine in ostale organizacije, da lahko uživajo prednosti, ki jih nudijo nove tehnologije. Zato je sodelovanje pri anketi poglavitnega pomena. Razumevanje potreb turizma oziroma turistov 4.0 in vpogled v lasten inovacijski potencial je prvi korak na poti v digitalno prihodnost. Tekom podrobnega vprašalnika vas bodo s tem seznalili izvajalci raziskave, ki se jim lahko tudi prostovoljno javite za sodelovanje na info@tourism4_0.org.

Dogodek ni bil posvečen le predstavitvi dela in ciljev Partnerstva za Turizem 4.0, ampak tudi povezovanju ključnih deležnikov za potrebno transformacijo sektorja, pri čemer so ključne lokalne skupnosti. Prav zato Skupnost občin Slovenije že od vsega začetka projekt Turizem 4.0 podpira. Občinam bo pomagal pri sprejemanju strateških odločitev in razvojnih usmeritev na podlagi konkretnih podatkov, in to ne samo na področju turizma. Srečanje se je zaključilo s pogovorom z državno sekretarko Evo Štravs-Podlogar, direktorico direktorata za turizem, Renato Martinčič in predstavnicami STO-ja. Pri tem je izstopala organizacija mednarodnega dogodka posvečenega razvojno-raziskovalnem vidiku turizma v 2019. Slovenija se je v preteklosti že pokazala kot vodilna država na področju trajnostnega turizma ter inovacij v turizmu, s projektom Turizem 4.0 se obetajo nove priložnosti.