• Domov
  • WiFi4EU – podpis dogovora

Nekatere občine, ki so bile izbrane za bon v okviru pobude WiFi4EU imajo probleme pri podpisu dogovora, zaradi spremenjenih kontaktnih in odgovornih oseb, glede na predhodno registracijo (lokalne volitve).

Zato je SOS na zaprosilo MJU  vsem občinam posredoval priložena navodila za spremembo podatkov o registraciji, ki velja za tiste občine ki imajo probleme s podpisom dogovora in tudi za tiste, ki bodo ob eventualnem bodočem podpisu dogovora (v okviru bodočih javnih razpisov za WiFi4EU) želeli spremeniti podatke o registraciji.