• Domov
  • IZVEDBA RAZISKAVE EKO-TURISTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Raziskava se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oziroma v kolikor to ni mogoče neposredno preko spletne ankete. Anketarji projektne ekipe bodo po telefonu prosili za anketirancem ustrezen termin anketiranja. Po tem uvodnem klicu bodo ali poslali povezavo do spletne ankete s kratkimi navodili za izpolnjevanje ali pa anketiranca poklicali ob dogovorjenem terminu in anketo izvedli preko telefona.

TRAJANJE RAZISKAVE

Anketa traja med 30 in 50 minut. Točen čas izpolnjevanja je odvisen od vrste organizacije iz katere prihaja anketiranec saj vsi anketiranci ne izpolnjujejo vseh vprašanj.

KDO NAJ SODELUJE V RAZISKAVI?

Raziskava celovito pokriva področje izvajanja in inoviranja poslovnih procesov ter sodelovanja z drugimi deležniki turizma; v javnem, zasebnem in civilnem sektorju. Za raziskavo so torej primerne vodstvene osebe s področji marketinga, raziskav & razvoja, upravljanja, poslovodenja, strateškega načrtovanja in politike razvoja turizma.

KATERI PODATKI SE ZBIRAJO V RAZISKAVI

Anketa ne povprašuje po podatkih, ki so poslovne narave (npr. poslovna skrivnost). Na ravni organizacije zbiramo le podatke o pravnem statusu podjetja ali organizacije ter funkciji, ki jo ima v sistemu turizma; umestitvi organizacije v eno izmed makroturističnih regij Slovenije, številu zaposlenih, proračunu (javni in civilni sektor) oziroma letnih prihodnih (poslovni sektor). Na ravni anketiranca pa zbiramo podatke o izobrazbi (stopnja in področje), delovne izkušnje v turizmu ter položaj v podjetju ali organizaciji. Ostali podatki se nanašajo na izkušnje in stališča v zvezi s poslovnimi procesi, uvajanjem tehnologije, inovacij in sodelovanje z drugimi deležniki v turizmu.

VSI IMAMO MOŽNOST IN ODGOVORNOST ZA SOUSTVARJANJE PRIHODNOSTI TURIZMA

Raziskovalna ekipa se v naprej zahvaljuje vsem anketirancem za sodelovanje v raziskavi. Gre za prvo celovito raziskavo o stanju in potrebah slovenskega turizma. Posledično je raziskava morda nekoliko obsežnejša kot so tipične raziskave. Za uspeh raziskave je ključno, da svoje izkušnje, stališča in potrebe izrazi čim več s turizmom povezanih podjetij in organizacij. Le tako bomo lahko celovito in uporabno ugotovili kakšne so zmožnosti, potrebe in želje slovenskega turističnega sistema in tako oblikovali uporabne in izvedljive rešitve za dvig uspešnosti, dodane vrednosti in dolgoročni obstoj slovenskega turizma.

Ekipa raziskovalnega projekta Turizem 4.0


Nazadnje posodobljeno: