• Domov
  • Navodilo MOP- soglasje za spreminjanje meje parcel

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 186. členu vzpostavlja nov ukrep zemljiške politike, in sicer soglasje za spreminjanje meje parcele. Taksno soglasje predstavlja instrument, s katerim se na določenem območju zagotavlja in vzdržuje taksno parcelno strukturo, ki je skladna z določili prostorskega akta. Soglasje za spreminjanje meje parcele je pomemben kontrolni mehanizem, s katerim se preprečuje zlorabe spreminjanja površin parcel in neupoštevanje določil prostorskih aktov. ZUreP-2 določa obveznost izdajanja soglasja za spremembo meje parcele v treh primerih. Navodila, ki jih je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor, se nanašajo na izvajanje četrtega odstavka 186. člena ZUreP-2.

Navodila prilagamo tukaj.


Nazadnje posodobljeno: