• Domov
  • Osnutek Pravilnika o gradbiščih

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi petega odstavka 65. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravilo:

Pravilnik določa način označitve in organizacijo ureditve gradbišča ter vsebino in način vodenja gradbenega dnevnika.
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 1. februarja 2019, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.