• Domov
  • Arhiv za januar, 2019

Month: januar 2019 - stran 2 od 2

25. seja predsedstva SOS v novi sestavi – Povišani stroški plač praktično izničili učinke usklajevanj za povprečnino 2019

Maribor, 15.1.2019 – prvič po lokalnih volitvah so se sestali županje in župani v okviru Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Razpravljali so o višini povprečnine glede na sprejete ukrepe na področju plač v javnem sektorju. Prve ocene kažejo, da občine zaradi sprostitve plač ne bodo imele nič več sredstev za lokalni razvoj kot v preteklem letu. … Preberi več

IZVEDBA RAZISKAVE EKO-TURISTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Raziskava se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oziroma v kolikor to ni mogoče neposredno preko spletne ankete. Anketarji projektne ekipe bodo po telefonu prosili za anketirancem ustrezen termin anketiranja. Po tem uvodnem klicu bodo ali poslali povezavo do spletne ankete s kratkimi navodili za izpolnjevanje ali pa anketiranca poklicali ob dogovorjenem terminu in anketo izvedli preko telefona. TRAJANJE RAZISKAVE… Preberi več

Pozdravljamo uvedbo “sosedskih” sončnih elektrarn

Ljubljana, 14. januar 2019 – Ministrstvo za infrastrukturo v prenovljeni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE predlaga spremembe, ki bodo večjemu številu ljudi omogočile, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Skupina ljudi (odjemalcev) znotraj iste transformatorske postaje (TP) se bo namreč lahko povezala in recimo postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega… Preberi več

RAZISKAVA EKO-TURISTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni. To je osnova, na kateri lahko skupaj najdemo rešitve za izzive, s katerimi se spopadamo! PARTNERSTVO ZA TURIZEM 4.0 V okviru raziskovalnega projekta je nastalo Partnerstvo za Turizem 4.0, ki ga sestavljajo različni deležniki z različnih področij povezanih s turizmom, od občin, ministrstev, do… Preberi več

Predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog predpisa, ki ni bil poslan v obravnavo na SOS in sicer: UREDBA O SAMOOSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE. Na ravni Evropske unije je bila sprejeta nova Direktive o spodbujanju OVE, ki določa, da bo delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2030 na ravni EU znašal… Preberi več

Medobčinska pobratenja

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih,… Preberi več

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2019

Uprava RS za zaščito in reševanje je v pregled in uskladitev posredovala Načrt pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019, ter uskladitev realizacije načrta pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018. Z namenom pravočasne priprave letnega načrta vas prosijo, da do 22. 01. 2019 preučite predlagani predlog Načrta za leto 2019 in posredujete celovite… Preberi več

Gradivo – II. del 2. strokovnega srečanja županj in županov

GRADIVO: Barbara Radovan, Pristojnosti občin v sistemu urejanja prostora po novi prostorski in gradbeni zakonodaji Luka Ivanič, Pristojnosti občin v sistemu urejanja prostora po novi prostorski in gradbeni zakonodaji Janez Koželj, PODOBE SLOVENSKIH NASELIJ IN KRAJINE Sašo Rink, Stanovanjska politika Jana Apih, Zelena shema slovenskega turizma Simon Mokorel, Turizem 4.0 Dr. Emilija Stojmenova Duh, Digitalizacija kot razvojna priložnost občin… Preberi več