• Domov
  • Predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog predpisa, ki ni bil poslan v obravnavo na SOS in sicer: UREDBA O SAMOOSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE.

Na ravni Evropske unije je bila sprejeta nova Direktive o spodbujanju OVE, ki določa, da bo delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2030 na ravni EU znašal najmanj 32 %. Slovenija mora že do leta 2020 doseči 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije, kar bo glede na trenutno stanje deleža, gospodarsko rast in težave pri umeščanju v prostor velikih elektrarn (tako hidro kot vetrnih), zelo težko. Kako visok bo ciljni delež za Republiko Slovenijo v tem trenutku še ni znano, gotovo pa je, da bo visok in ga bo zelo težko doseči (v primeru nedoseganja pa Republika Slovenija tvega plačilo visokih denarnih kazni), zato je potrebno izkoristiti obstoječe potenciale in povečati proizvodnjo iz OVE.

Direktiva OVE daje velik poudarek na samooskrbo in določa, da le-ta postaja vse pomembnejša, zato je potrebno poleg individualnih subjektov, ki se oskrbujejo s pomočjo samooskrbe opredeliti tudi dodatne vrste samooskrbe, kot npr. »skupaj delujoči samooskrbovalci iz obnovljivih virov« (to je skupina vsaj dveh samooskrbovalcev z električno energijo, ki se nahajajo v isti stavbi) ter (2) »skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov« (to je združevanje lokalnih prebivalcev z namenom postavitve naprav za samooskrbo in koriščenje tako pridobljene električne energije). Tako združeni odjemalci bodo aktivno sodelovali pri proizvodnji, lastni rabi, shranjevanju oziroma prodaji električne energije, s čimer bodo  pripomogli k stabilnosti električnega omrežja ob hkratnem zniževanju lastnih stroškov za nakup električne energije. Tudi drugi akti iz t.i. »Zimskega zakonodajnega paketa«, ki bodo stopili v veljavo praviloma ob koncu leta 2018 oz. v začetku 2019 (predvsem nova direktiva o trgu z električno energijo), dajejo velik poudarek na aktivne odjemalce in samooskrbo.

Vaše morebitne predloge in pripombe lahko pošljete do petka, 18. januarja 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: