• Domov
  • RAZISKAVA EKO-TURISTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI

Prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni. To je osnova, na kateri lahko skupaj najdemo rešitve za izzive, s katerimi se spopadamo!

PARTNERSTVO ZA TURIZEM 4.0

V okviru raziskovalnega projekta je nastalo Partnerstvo za Turizem 4.0, ki ga sestavljajo različni deležniki z različnih področij povezanih s turizmom, od občin, ministrstev, do podjetij, univerz in drugih organizacij ter posameznikov. V Sloveniji so deklaracijo med drugim podpisali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstvo za Javno upravo RS ter Turistično gostinska zbornica Slovenije, ki vodi Strateško in inovacijsko – razvojno partnerstvo SRIPT. Poslanstvo Partnerstva za Turizem 4.0 je odkrivanje inovacijskega potenciala v turističnem sektorju ter ustvariti nov format dinamičnega in sodelovalnega ekosistema, v katerem turizem postavlja v središče lokalno skupnost, ki sobiva v interakciji s turisti,
turističnimi ponudniki in državo.
V sklopu partnerstva se že odvija vrsta aktivnosti, kot je prijava na razpis programa Interreg Alpe, pri katerem konzorcij vodi Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki poleg drugih slovenskih partnerjev sodeluje v projektu še s partnerji iz 5. drugih držav v Alpah. Prav tako je podjetje Arctur kot nadaljevanje raziskovalnega projekta TRL 3-6 s Turistično gostinsko zbornico Slovenije, sestavilo konzorcij za prijavo na razpis “DEMO Piloti II 2018” v vrednosti 10,7 mio Eurov. V sklopu teh aktivnosti bodo turistični ponudniki in visoko tehnološka podjetja soustvarjali projekt razvojno demonstracijske narave, kjer bodo izsledki znanstvenih raziskav implementirani v resnično poslovno okolje. V pripravi je tudi nov dogodek, ki bo na povsem nov način združil vse deležnike v turizmu. In še vrsta drugih aktivnosti. Kdorkoli želi sodelovati pri ustvarjanju turizma prihodnosti, se lahko neobvezujoče pridruži preko elektronskega obrazca, ki je je na voljo na https://www.tourism4-0.org/deklaracija ali zgolj posreduje idejo oz. praktičen problem, pri katerem lahko partnerstvo pomaga, preko obrazca za zbiranje predlogov: http://tourism4-0.org/predlogi.

RAZISKAVA O TURISTIČNEM SISTEMU V SLOVENIJI

Namen raziskovalnega projekta Turizem 4.0 TRL 3-6 je razumeti procesne in tehnološke potrebe deležnikov turističnega gospodarstva in identificirati možnosti oblikovanja bolj sodelovalnega turističnega gospodarstva. Zato se izvaja raziskava eko-turističnega sistema v Sloveniji. Raziskovalna skupina, ki izvaja študijo, v Sloveniji orje ledino na področju tehnologije v turizmu. V projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za Izobraževanje, znanost in šport RS, združujejo moči Fakulteta za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru, raziskovalna skupina podjetja Arctur d.o.o., ki konzorcij vodi, ter Skupnost občin Slovenije, ki je v projektu pridruženi partner.
Eden od prvih rezultatov projekta so Priporočila za Turizem 4.0, ki se bodo včasu nadgrajevala in so bila  razvita z namenom, da pomagajo naročnikom multimedijskih vsebin, portalov, arhivov ter rezervacijskih sistemov biti pozorni na posamezne elemente, ki so pri (javnem) naročilu pogosto spregledani. Na voljo so na: https://www.tourism4-0.org/podpora.

SODELOVANJE V RAZISKAVI

Da bi spoznali realne izzive sodobnega slovenskega turizma, vabimo vse akterje na turističnem področju k sodelovanju v raziskavi. Imamo enkratno priložnost, da skupaj celovito analiziramo naše okolje!

Rezultati ankete bodo deležnikom pomagali razumeti, procesne in tehnološke potrebe v slovenskem turizmu in načine za bolj sodelovalni pristop k razvoju turizma. Raziskava bo sodelujočim pokazala tudi, kje so v primerjavi z drugimi in katere korake morajo ubrati za čim bolj učinkovito vključevanje v razvoj turizma prihodnosti.

Razumevanje potreb ekosistema in vpogled v lasten inovacijski potencial je prvi korak na poti v digitalno prihodnost. Raziskava se pričenja v januarju 2019. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, se lahko tudi samoiniciativno prijavite za sodelovanje na info@tourism4.0.org.

Hvaležni smo vam za sodelovanje in se veselimo skupnih rezultatov!

S spoštovanjem,
Ekipa raziskovalnega projekta Turizem 4.0