• Domov
  • 3. natečaj Branju prijazna občina za leto 2019

Dva uspešna natečaja Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS spodbuda za občine, da vlagajo v bralno pismenost in bralno kulturo.

(Grosuplje, 7. februar 2019) – Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so danes ponovno na svojih spletnih straneh objavili javni natečaj, na katerem se bodo občine že tretjič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 28, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2018. Dobre prakse bodo občine, ki so pridobile naziv, predstavile 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bodo zainteresirane občine pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj v letu 2019.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje  in razvoj bralne kulture. Glavni cilji projekta so:

  • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
  • izboljšati zavest o pomenu branja;
  • spodbujati programe ter projekte promocije branja.

Vesna Horžen, vodja projekta in predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: ″Naziv Branju prijazna občina vsako leto nadgradimo z izkušnjami prejšnjega leta in veseli smo, da so občine in knjižnice projekt sprejele zelo naklonjeno. Projekt odkriva mnoge odlične prakse občin in njihovih različnih institucij ter nevladnih organizacij pri spodbujanju bralne kulture in bralne pismenosti. Zaradi tega projekta imajo lokalne skupnosti priložnost raziskati in razmisliti, kaj že počnejo na področju spodbujanja branja in kaj bi še lahko izboljšale. V nekaterih okoljih, kjer so naziv Branju prijazna občina že prejeli, se tako že kažejo dodatni ukrepi za spodbujanje branja. Želimo si, da so občine ponosne na svoj naziv in da tudi po pridobitvi naziva napredujejo. Naš cilj je, da vse občine postanejo branju prijazne.″

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Častni ambasador leta 2017, ko so bili nazivi podeljeni prvič, je bil dr. Milan Brglez, takrat  predsednik Državnega zbora RS, leta 2018 pa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic RS.

# # #

Dodatne informacije:

Združenje splošnih knjižnic

Vesna Horžen, predsednica

Tel.: 041 577 273

E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si