• Domov
  • Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe – razlaga KPND

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 7/2019, objavljena razlaga 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18), ki določa jubilejne nagrade, med drugim tudi pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Aneks določa, da imajo pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju javni uslužbenci, ki bodo 40 let delovne dobe izpolnili po uveljavitvi aneksa. Nekateri javni uslužbenci so 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju izpolnili že pred uveljavitvijo aneksa, zato je bila sprejeta razlaga, na podlagi katere bo tudi njim možno izplačati jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Celotno razlago prilagamo tukaj.