• Domov
  • Podeljevanje občinskih štipendij

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na podelitev občinskih štipendij. Zanimalo jo je:

  1. Ali druge občine podeljujejo občinske štipendije? Koliko sredstev letno namenijo za štipendiranje oz. koliko štipendistov imajo?
  2. Kakšni so pogoji in kriteriji za podelitev občinske štipendije (uspeh, izjemni dosežki, deficitarni poklici,…?)?
  3. Višina štipendije?
  4. Za koliko časa se podeli štipendija (za čas šolanja ali za eno leto)?
  5. Ali je občinska štipendija združljiva z drugimi štipendijami (državna, Zoisova, kadrovska…) ali se izključuje?
  6. Želeli ste povezavo na občinski predpis o podeljevanju štipendij (odlok, pravilnik) oz. navedbo objave.
  7. Kakršnakoli priporočila oz. opozorila glede uvedbe občinske štipendije?

Občine članice smo prosili za posredovanje odgovorov do 12.2.2019. Zbrane odgovore najdete tukaj.