• Domov
  • Posvet na temo lokacijske preveritve

V četrtek, 14. 2. 2019 je v Ljubljani potekal posvet na temo lokacijska preveritev, ki sta ga organizirala Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica za arhitekturo in prostor. Na posvetu so sodelovali predstavniki MOP, člani ZAPS, nekaj mest pa je bilo na voljo tudi za občine. Namen posveta je bila izmenjava praktičnih izkušenj treh bistvenih udeležencev v postopkih prostorskega načrtovanja: ministrstva, prostorskih načrtovalcev in občin.

V Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), ki se je začel uporabljati dne 1. 6. 2018, je bila lokacijska preveritev vpeljana kot novost v naboru instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja. Ker gre za nov in še nepreizkušen instrument  v aktualni praksi prostorskega načrtovanja, je za njegovo lažje razumevanje in uporabo ministrstvo pripravilo »Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve« in jih objavilo na spletni strani na tej povezavi.

Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve so bila pripravljena predvsem z namenom, da občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten način.

Glavni zaključki posveta so dostopni na spletni strani ministrstva tukaj.

Na navedenem naslovu je omogočen tudi dostop do predstavitev, ki so jih na posvetu predstavili:

  • Alen Červ (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja);
  • Jelka Hudoklin (ACER d.o.o.);
  • Liljana Jankovič Grobelšek (Mestna občina Ljubljana).