• Domov
  • Predlog obrazca »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA«

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki je stopil v veljavo 11. 1. 2018 ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja in druge javne namene določene z zakonom. Po tem zakonu se vrednotijo vse nepremičnine, ki so evidentirane v evidencah o nepremičninah in ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin. Ker ZMVN-1 zasleduje načelo matičnosti evidenc morajo lastniki nepremičnin podatke spreminjati po postopkih in pri organih, ki te matične evidence urejajo oziroma vodijo. Da bi se lastnikom na enostaven in učinkovit način pomagalo uresničevati njihovo ustavno pravico sodelovanja v postopkih urejanja podatkov, želi GURS ob samih podatkih objaviti tudi informacije o načinu njihovega spreminjanja.

GURS  pričakuje, da organi, ki matične evidence urejajo in vodijo, pripravijo obrazce za vloge in navodila za postopanje v primeru sprememb podatkovZa podatek o podrobni namenski rabi prostora so pristojne občine.  

Tukaj prilagamo dopis Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, kjer najdete tudi osnutek obrazca »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA« (Word obrazec). Ker bo GURS ob samih podatkih objaviti tudi informacije o načinu njihovega spreminjanja, bodo navodila in obrazec služila temu namenu.

V kolikor imate pripombe ali predloge za izboljšavo obrazca, vas prosimo, da jih pošljete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do srede, 6.2.2019, da bomo lahko usklajene posredovali na ministrstvo.