• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se prilogo Uredbe nadomešča z novo prilogo,  s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi sprememb v dolžini gozdnih cest po občinah zaradi novogradenj, prekategorizacije cest med gozdnimi in občinskimi cestami ter zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Spremenil se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest.

Tukaj najdete PREDLOG.

Vljudno vas naprošamo za pregled dokumenta, morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do srede, 13. 3. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.