• Domov
  • Županje slovenskih občin na prvem srečanju Kluba županj v novem mandatu

Ljubljana, 12.2.2019 – v prostorih Mestne občine Ljubljana so se sestale županje slovenskih občin, ki sodelujejo v sklopu Skupnosti občin Slovenije v Klubu županj. Srečanje je potekalo prvič po nastopu njihovega novega mandata po lokalnih volitvah 2018 in je bilo namenjeno spoznavanju novoizvoljenih županj in načrtovanju dejavnosti podporne mreže v naslednjem obdobju. Županjam se je pridružil tudi župan glavnega mesta Zoran Janković, ki je predstavil svojo izkušnjo z vodenjem največje slovenske občine in se z županjami pogovoril o principih in izzivih uspešnega vodenja občin.

Župan glavnega mesta je uvodoma izpostavil zadovoljstvo, da se je Klub županj za svoje prvo srečanje sestal prav v Ljubljani ter, da je novice o njihovem obisku bil zelo vesel. V pogovoru z županjami je izpostavil zlasti, kako pomembno je, da se držiš zastavljenih ciljev, danih obljub in se zlahka ne vdaš, kadar nastopijo težave. Poseben poudarek je dal kvalitetni občinski upravi, izboru najboljših kadrov, sodelujočem, odprtem odnosu znotraj nje in pripravljenosti za pogovore tako z zaposlenimi kot občankami in občani. Povedal je, da so izkušnje in težave slednjih tiste, ki ga pri njegovem delu pogosto pretresejo a obenem predstavljajo motivacijo za spremembo politik v mestu. A priznava, da teh sprememb ne bi bilo brez dobrega sodelovanja z občinskimi svetnicami in svetniki ter občinsko upravo, ki postori vse potrebno za njihovo izvajanje. Ob tem, ko je predstavil načrtovane projekte Mestne občine Ljubljana je poudaril, da je za uspešno vodenje občine potrebno verjeti v to, kar govoriš. Zato velikokrat v javnosti pove, da je Ljubljana najlepše mesto, saj v to verjame, verjame pa tudi, da bodo to pozitivno sporočilo začutili drugi.

V nadaljevanju so se županje sestale tudi z Natašo Briški, novinarko, voditeljico, svetovalko za tradicionalne, nove medije in družbena omrežja ter soustanoviteljico Metine liste, ki je z županjami spregovorila o tkanju povezav in mrež, komuniciranju z javnostmi in pojavljanju v medijih. Predstavila je analizo o pojavljanju žensk v medijih, ki jo redno pripravlja Metina lista, predstavila je razlike med komunikacijo z moškimi in ženskimi javnimi osebami, še posebej pa je opozorila, da večina medijev ne polaga večje pažnje na enakopravno medijsko izpostavljenost spolov. Z županjami je delila tudi svojo izkušnjo z ekspedicijo na Severni tečaj in izpostavila, da lahko ženke ravno tako kot moški dosežejo vse, kar si zastavijo.

O preteklih aktivnostih mreže in možnih dejavnostih v prihodnje so županje spregovorile z Romano Lesjak, županjo Občine Črne na Koroškem in Jasmino Vidmar, generalno sekretarko SOS. Odločile so se, da bodo model Kluba županj nadaljevale, naslednja srečanja bodo tako potekala vsakič v občini, ki jo vodi ena izmed županj. Naslednje srečanje bo že 8. marca, ob mednarodnem dnevu žensk, v občini Ljutomer, nanj pa bodo povabile uspešne ženske iz univerzitetnih, podjetniških in medijskih voda.

Klub županj je pod okriljem Skupnosti občin Slovenije nastal leta 2014 kot prostor medsebojne izmenjave izkušenj in podporne mreže žensk v lokalni politiki. Nastal je z zavedanjem, da uravnoteženje prostorov odločanja vpliva na oblikovanje politik, ki čim širše zaobjemajo in vključujejo različne potrebe in pričakovanja občank in občanov ter, da uspešnost žensk v politiki dolgoročno pozitivno vpliva tudi na pripravljenost žensk za vstopanje v lokalno politiko.