• Domov
  • Čas sklica občinskih sej in proračunska sredstva za pomoč občanom

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanji, ki se nanašajo na temo časa sklica občinskih sej in na proračunska sredstva za občane. Zanimalo jo je ob kateri uri občine sklicujejo seje občinskih svetov ter ali imajo v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom in ali za pripadnike romske skupnosti občine zagotavljajo posebna sredstva.

Občine članice smo prosili za posredovanje odgovorov, ki smo jih zbirali do 13.3.2019. Pregledate jih lahko s klikom tukaj.