• Domov
  • Letno srečanje upravljavcev z znanjem pri mreži NALAS

V mesecu februarju je potekal letni sestanek upravljavcev z znanjem pri mreži NALAS. Tokrat jih je gostilo srbsko združenje občin v Beogradu. Prvi del srečanja je bil namenjen izboljšanju kakovosti storitev in produktov, ki jih ponuja za razvoj lokalne uprave Center znanja NALAS  in izboljšavam na področju prenosa znanja in informacij v korist vseh združenj članic in njihovih občin članic v regiji JV Evrope. 

Nedavna raziskava o zadovoljstvu članov mreže NALAS je pokazala visoko in naraščajočo stopnjo zadovoljstva med člani: več kot 72% vprašanih ocenjuje koristnost NALAS kot “visoko” ali “zelo visoko ”. Po njihovem mnenju so najmočnejše točke mreže NALAS mreženje, izmenjava znanja in lobiranje ter možnost izmenjave izkušenj in prakse.  Najbolj cenjena storitev je po mnenju članov t.i. “hitri odziv”, edinstvena storitev, ki jo ponuja NALAS, s pomočjo upravljavcev z znanjem v vsaki državi.

V drugem delu srečanja je potekalo usposabljanje na področju komuniciranja, nastopanja in moderiranja. Udeleženke in udeleženci so pridobili sodobna znanja, veščine in nasvete ter imeli priložnost, da jih uporabijo v praksi. Pridobljeno znanje bodo upravljavci z znanjem bržkone uporabili na številnih dogodkih, načrtovanih za leto 2019.