• Domov
  • Pojasnila MOP- Avtentična razlaga in tehnični popravek ter legalizacija objektov in Odlok OPN

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu s 5. členom ZUreP-2 med drugim odgovorno za izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni občin ter izvajanjem ukrepov zemljiške politike in gospodarjenja z zemljišči. Da ne bi prihajalo do slabe prakse in posledično do uvedbe številnih postopkov nadzora zakonitosti nad spornimi občinskimi predpisi s področja urejanja prostora, so na ministrstvu pripravili dopis v katerem opozarjajo občine na upoštevanje zakonitosti pri pripravi prostorskih aktov in jih spodbujajo k iskanju strokovno utemeljenih rešitev.

Celotni dopis MOP prilagamo TUKAJ.

 


Nazadnje posodobljeno: