• Domov
  • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih

Obveščamo vas, da smo z MIZŠ predhodno usklajevali Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na 2. delovnem sestanku dne 26. 2. 2019 so bili pregledani vsi členi pravilnika z vidika pripomb posameznih združenj. Nekatere določbe ostajajo še naprej odprte, zato vsebujejo variante. Določba 7. člena potrebuje še dopolnitev, za katero smo dogovorjeni, da jo pripravi Skupnost vrtcev Slovenije (Aktiv računovodij). Določba 17. člena je oblikovana na novo. Predlog za ureditev problema (izmenični oddelki) je podala Skupnost občin Slovenije.

Vljudno vas prosimo, da predlog pravilnika pregledate in naj podate pripombe do četrtka, 7.3.2019 na naslov info@skupnostobcin.si, saj bo predvidoma v prihodnjem tednu predlog pravilnika objavljen na E-demokraciji. Po izteku roka objave na E- demokraciji bo delovna skupina ponovno sklicana, da se opredeli do predlogov iz javne obravnave.