• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – izločitev dodatka za delovno aktivnost iz DSP

Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Gradivo se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči.

S predlagano spremembo zakona se predlaga izločitev dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči ter določitev vzpodbude za aktivacijo brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči z neupoštevanjem prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev in iz naslova vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Namen je (skupaj s spremembami pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela) hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči ter zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čimprej sposoben ponovno prevzeti svojo ”primarno obveznost”, tj. sam skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Predlog sprememb najdete TUKAJ.

Vaše pripombe oziroma komentar nam lahko posredujete najkasneje do srede, 24. 4. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: