• Domov
  • Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) – strokovno usklajevanje

V strokovno usklajevanje je bilo posredovano besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016 ter povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja iz leta 2016.

Besedilo predloga ZVOP-2 je bilo v letih 2017 in 2018 že v javni razpravi ter posredovano v strokovno in medresorsko usklajevanje. Takratno besedilo predloga zakona je bilo sprejeto na Vladi Republike Slovenije dne 5. aprila 2018, vendar nato ni bilo obravnavano v Državnem zboru RS zaradi razpusta Državnega zbora RS. Besedilo določb novega predloga ZVOP-2 sledi sistematiki, vsebinskim smerem ter ciljem določb Predloga ZVOP-2 z dne 5. aprila 2018, določeni členi pa so bili znatno spremenjeni zlasti glede na izkušnje iz prakse.

Besedilo predolga zakona najdete TUKAJ.

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom ZVOP-2 nam lahko posredujete do petka, 22.3.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.