• Domov
  • Spremembe Zakona o enakih možnostih žensk in moških

Resorno ministrstvo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in nam morebitne pripombe sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 5.4.2019.