• Domov
  • V Državnem svetu o problematiki potrebnih soglasij etažnih lastnikov

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov sta na skupni seji 4. marca 2019, obravnavali pobudo državnega svetnika in podpredsednika SOS Bojana Kontiča glede problematike potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave v večstanovanjskih stavbah. Seje sta se v imenu SOS udeležila še član predsedstva SOS, Marko Rupar in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Sklenjeno je bilo, da Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Zbornico za poslovanje z nepremičninami in Slovenskim nepremičninskim združenjem FIABCI Slovenija, pripravi spremembo Stanovanjskega zakona (SZ-1) s ciljem olajšanja izvajanja izboljšav v večstanovanjskih stavbah v smislu lažje odprave arhitektonskih ovir in s tem izboljšanja kvalitete bivanja v njih. Ko bo Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve pripravila dokončno besedilo zakonodajne iniciative, bosta komisija in interesna skupina predlagali Državnemu svetu, da jo po skrajšanem postopku predloži v sprejem Državnemu zboru.

Razčlembo tematike in zaključke seje lahko najdete tukaj.