• Domov
  • Vodnik za organizatorje volilnih kampanj – Volitve poslancev v Evropski parlament 2019

V okviru priprav na volitve v Evropski parlament 2019, ki bodo potekale 26. maja 2019 je Evropska komisija lani jeseni predlagala ukrepe, s katerimi je opozorila na izzive in nevarnosti, kot so zloraba osebnih podatkov, kibernetični napadi in druga dejanja, ki lahko ogrozijo demokratičnost in preglednost volilnih postopkov.

Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za Zakon o volilni in referendumski kampanji, je aktivnosti usmerilo k učinkovitemu izvajanju zakonodaje, kamor sodi tudi ozaveščanje, predvsem organizatorjev volilnih kampanj, in drugih akterjev, kot so na primer občine, ki v procesu vodijo dejavnosti za zagotavljanje enake obravnave vseh organizatorjev (npr. pri plakatiranju, objavah v medijih ipd.). Zato je ministrstvo izdalo vodnik za organizatorje volilnih kampanj.

Vodnik poleg podrobne časovnice predvolilnih opravil za prihajajoče volitve v Evropski parlament vsebuje, med drugim, podrobnejšo obrazložitev obveznosti organizatorjev volilnih kampanj oziroma drugih udeleženih, načelo enakopravne obravnave kandidatov, pravila političnega oglaševanja (vključujoč spletno okolje) in financiranja volilne kampanje ter predstavitev dela nadzornih organov. Posebno poglavje o pravilih in pasteh pri obdelavi osebnih podatkov v volilnih kampanjah, je pripravil Informacijski pooblaščenec.