• Domov
  • Že 28 slovenskih občin aktivno spodbuja branje občanov

Na informativnem dnevu za natečaj Branju prijazna občina 2019 so svoje dobre prakse predstavili Mestna občina Celje in Občina Vrhnika.

(Ljubljana, 25. marec 2019) Na Ministrstvu za kulturo RS je danes potekala predstavitev natečaja in kriterijev natečaja Branju prijazna občina 2019, ki so ga tretje leto zapored razpisale Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS. Hkrati sta prisotnim občinam Mestna občina Celje in Občina Vrhnika predstavili svoje dobre prakse, zaradi katere sta pridobili naziv v preteklem letu. Na natečaju, ki je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture, se bodo občine lahko do 30. oktobra 2019 potegovale za naziv ″Branju prijazna občina″. Projekt branju prijazna občina je v letošnjem letu podprla priznana novinarka, voditeljica in avtorka, Mojca Širok.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic in vodja komisije za oceno prijav je poudarila: ″Projekt nadaljujemo, saj ima vidne rezultate. Občine, ki so naziv pridobile, so nanj ponosne in so dobile priznanje za svoje aktivnosti. Tiste, ki pa bi še to rade dokazale, pa vpogled v dobre prakse in izkušnje pri dvigovanju bralne kulture. Pomembno je, da lokalne uprave spoznajo, da je projekt priložnost in investicija v prihodnost, s katero lahko povečajo zadovoljstvo prebivalcev. Kriterije dopolnjujemo in določili smo, kaj na bi občine zadovoljile na osnovni ravni, da lahko na natečaju sploh sodelujejo. Eden izmed pomembnejših kriterijev je, ali občina obravnava bralno kulturo v svojih aktih oz. strateških dokumentih. Drug pomemben kriterij pa je zadovoljiva finančna podpora in tudi druge vrste podpore, kot je na primer brezplačna oddaja prostora, sofinanciranje izdaje literarnih del in podobno. Sledimo viziji, da so vse občine v Sloveniji branju prijazne in dvigujemo standarde bralne kulture v Sloveniji.

Ob predstavitvi aktivnosti praks je višja svetovalka za kulturo Mestne občine Celje, Tanja Oprešnik, povedala: ″Menimo, da je namen projekta koristen, saj gre za promocijo dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. V okviru prijave smo ugotovili, da v Mestni občini Celje poteka cela vrsta projektov in aktivnosti, preko katerih je izkazana široka družbena odgovornost do branja kot vrednote.″